Processing...
Processing...
Processing...
Jūsų naršyklės versija nepalaikoma, todėl galite matyti iškreiptą vaizdą arba dalis funkcionalumo gali būti neprieinama.
Processing...
Processing...

Apie i.EKA

Projektas „Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio (i.EKA) sukūrimas ir įdiegimas“


i.EKA projektas – vienas iš septynių Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (toliau - i.MAS) projektų programos dalių.
Projekto tikslas – mažinti administracinę naštą verslui, didinti VMI veiklos efektyvumą bei mažinti šešėlinės ekonomikos mastą, techniniais ir programiniais sprendimais modernizuojant ir optimizuojant kasos aparatų naudojimo tvarką, sukuriant ir įdiegiant naujas elektronines paslaugas.
Projekto uždavinys - sukurti i.EKA posistemį.
Projekto siekiami rezultatai Kasos aparatų naudotojams periodiškai teikiant mokesčių administratoriui kasos aparatais apskaitomų operacijų duomenis, bus sudarytos sąlygos diegti naujas elektronines paslaugas, mažinančias administracinę naštą verslui ir didintini mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą.

Įgyvendinus projektą, bus sukurtos e. paslaugos:

1) Kasos aparato duomenų administravimas (elektroninis automatiškai formuojamas kasos operacijų žurnalas, nuotolinis elektroninis kasos aparatų registravimas ir automatiškai formuojamas techninis pasas, funkcionalumai skirti naujų leidžiamų naudoti kasos aparatų modelių sąrašui formuoti). Mokesčių mokėtojams (kasos aparatų naudotojams) teikiant kasos aparatais apskaitomų operacijų duomenis bus atsisakoma popierinių kasos aparatų operacijų žurnalų ir popierinių kasos kontrolinių juostų naudojimo, popierinio techninio paso naudojimo bei saugojimo prievolės. Taip pat numatoma supaprastinti kasos aparato registravimo tvarką, kai kasos aparatai bus registruojami elektroniniu, nuotoliniu būdu.

2) Elektroninis kasos aparato kvitas, prilygintas PVM sąskaitai faktūrai. Planuojama įdiegti pirkėjo identifikavimo kasos aparato kvite galimybę, kuri leis suvienodinti kasos aparato kvito ir PVM sąskaitos faktūros formatus: kvitas, kaip apskaitos dokumentas su reikiamais rekvizitais, prilyginamas PVM sąskaitai faktūrai. Planuojama, pirkėjui nereikės turėti dviejų dokumentų (kvito ir sąskaitos faktūros), pirkėjui užteks pirkimo metu pardavėjui pateikti save identifikuojančią informaciją (pvz. mokesčio mokėtojo kodą arba PVM kodą), ir jam bus suformuotas elektroninis kvitas, kurį galės peržiūrėti savo i.EKA paskyroje ir naudoti apskaitoje. Taip pat bus realizuota galimybė pirkėjui susikurti savo i.EKA paskyrą neatskleidžiant savo tapatybės, nurodant tik el. pašto adresą, ir joje kaupti bei analizuoti savo elektroninės formos kasos aparatų kvitus, kuriuose pirkimo metu bus nurodomas tik pirkėjo el. pašto adresas.

3) Kasos aparato duomenų panaudojimas, formuojant preliminarias PVM deklaracijas. Mokesčių mokėtojų, naudojančių elektroninius kasos aparatus, pardavimų duomenys būtų perkeliami į preliminarią PVM deklaraciją. Taip pat numatoma galimybė i.APS posistemio naudotojams, naudojantiems kasos aparatus, duomenys automatiškai bus perkeliami į pajamų - išlaidų žurnalus.

4) „Virtualaus kasos aparato“ paslauga leis mokesčių mokėtojams atsisakyti įprasto kasos aparato naudojimo ir su tuo susijusių kaštų (periodinis aptarnavimas, pritaikymas prie besikeičiančių reikalavimų ir pan.). Tokios paslaugos naudotojai, naudodami interneto ryšį, per savo mobiliuosius įrenginius (planšetę, išmanųjį telefoną ar asmeninį kompiuterį), prisijungę prie „Virtualaus kasos aparato“ programinės įrangos galės vykdyti įprastas kasos aparatu apskaitomas operacijas, t. y., fiksuoti atsiskaitymus su klientais, turės galimybę tvarkyti savo parduodamų prekių ir / ar suteikiamų paslaugų sąrašus, jų kainas, kiekius, formuoti ataskaitas ir kt. Naudojant šią paslaugą nereikės pildyti kasos operacijų žurnalo ar rūpintis kasos aparato įsigijimu ir jo registracija. Dar viena papildoma „Virtualaus kasos aparato“ paslaugos galimybė bus pasiūlyta įvairių taikomųjų programų kūrėjams, kurie norėtų sukurti savo „virtualaus kasos aparato" paslaugą, labiau atitinkančią konkretaus kliento verslo modelį (pvz. labiau pritaikytą grožio salonams, automobilių servisams, taksi veiklai ir t.t.). Taikomųjų programų kūrėjams bus parengti techniniai reikalavimai bei i.EKA "Virtualaus kasos aparato“ platforma, kurioje tiesioginiu ryšiu bus registruojamos visos atsiskaitymo operacijos bei saugomi šių operacijų duomenys.

Projekto metu kuriamos e. paslaugos yra orientuotos į IRT sprendimų diegimą administracinių procedūrų vykdymo srityje elektroninėje erdvėje sukuriant naujas visuomenei ir verslui reikalingas viešojo administravimo paslaugas. Tai bus tik e. būdu teikiamos pažangios e. paslaugos, skirtos gyventojams ir verslui, kuriomis siekiama užtikrinti viešojo sektoriaus paslaugų pasiekiamumą, patogumą ir naudą tiek ūkio subjektams, tiek viešajam sektoriui.

Projekto biudžetas: 4.014.288,06 Eur
Planuojama bendra projekto trukmė – 33 mėn.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. birželio 04 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. kovo 31 d.


Projektas „Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio (i.EKA) sukūrimas ir įdiegimas“

finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekto 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas" priemonę 02.3.1-CPVA–V-529 „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas".

Daugiau informacijos apie i.EKA projektą gali suteikti 
Projekto vadovas Žilvinas Germanavičius 

(tel. 85 2194 292, el. p. Zilvinas.Germanavicius@vmi.lt)

esVMI.PNG
Processing...
Processing...
Processing...