Processing...
Processing...
Processing...
Jūsų naršyklės versija nepalaikoma, todėl galite matyti iškreiptą vaizdą arba dalis funkcionalumo gali būti neprieinama.
Processing...
Processing...

Apie i.EKA

Išbandyti i.EKA demonstracinę versiją

Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas


i.EKA DUK

Projektas „Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio (i.EKA) sukūrimas ir įdiegimas“


i.EKA projektas – vienas iš septynių Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (toliau - i.MAS) projektų programos dalių.
Projekto tikslas – mažinti administracinę naštą verslui, didinti Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklos efektyvumą bei mažinti šešėlinės ekonomikos mastą, techniniais ir programiniais sprendimais modernizuojant ir optimizuojant kasos aparatų naudojimo tvarką, sukuriant ir įdiegiant naujas elektronines paslaugas.
Projekto uždavinys - sukurti i.EKA posistemį.
Projekto siekiami rezultatai
Kasos aparatų naudotojams periodiškai teikiant mokesčių administratoriui kasos aparatais apskaitomų operacijų duomenis, bus sudarytos sąlygos diegti naujas elektronines paslaugas, mažinančias administracinę naštą verslui ir didintini mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą.

Įgyvendinus projektą, bus sukurtos e. paslaugos:

  • Kasos aparatų ir kitų pardavimo taškų nuotolinis registravimas ir būklių keitimas. Paslauga leis verslui automatiniu būdu pildyti elektroninį techninį pasą, nuotoliniu būdu atlikti atsiskaitymo priemonės registravimą, būklių keitimą, registrinių duomenų tikslinimą, tvarkyti skaitmeninius sertifikatus, reikalingus ūkinių operacijų fiksavimo ir perdavimo į i.EKA procese.
  • Virtuali fiskalizacija kasos aparatams ir kitiems pardavimo taškams, papildomi kasos aparatams skirti funkcionalumai, kurie veiks be pastovaus interneto ryšio. Ši paslauga sudarys technines sąlygas fiskalinius duomenis (kvito suma, PVM tarifai ir suma) iš kasos aparatų ar kitų atsiskaitymo priemonių mokesčių administratoriui perduoti tiesiogiai automatiniu būdu, automatiškai formuoti kasos operacijų elektroninį žurnalą. Prekybininkams nebereikės darbo dienos pabaigoje spausdinti dienos ataskaitų, jų klijuoti popieriniame kasos operacijų žurnale, pildyti papildomos informacijos.

Prievolės, mokesčių mokėtojams teikti atsiskaitymų duomenis (kasos kvitų fiskalinius duomenis), bus nustatomos etapais. Mokesčių administravimo įstatymo 424 straipsnyje nustatyta, Mokesčių mokėtojai privalės teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai atsiskaitymų už parduodamas prekes (kai prekės superkamos, – superkamas prekes) ir suteikiamas paslaugas duomenis kai:

  • Mokesčių mokėtojai, naudoja kompiuterinius kasos aparatų modelius ir kurių 2021 metų pajamos, viršijo 300 000 eurų – nuo 2023-01-01;
  • PVM mokėtojai, naudojantys elektroninius kasos aparatus ir kurių 2021 metų pajamos, viršijo 300 000 eurų – nuo 2023-11-01;
  • Mokesčių mokėtojai naudojantys elektroninius kasos aparatų modelius, kurie iki 2019-05-01 išbraukti iš LR leidžiamų naudoti EKA modelių sąrašo – nuo 2024-05-01;
  • Visi mokesčių mokėtojai - nuo 2025-05-01.

Projekto biudžetas: 3.370.176,85 Eur.
i.EKA posistemio kūrimo pradžia – 2021 m. lapkričio 15 d.
i.EKA posistemio kūrimo pabaiga – 2023 m. gegužės 31 d.

Projektas „Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio (i.EKA) sukūrimas ir įdiegimas“

finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekto 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas" priemonę 02.3.1-CPVA–V-529 „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas".

Daugiau informacijos apie i.EKA projektą ir aktualią techninę dokumentaciją galite rasti pagal šią nuorodą https://www.vmi.lt/evmi/i.eka
Projekto vadovas Žilvinas Germanavičius 

 esVMI.PNG

Processing...
Processing...

Processing...
Processing...

Processing...
Processing...
Processing...
Processing...