Processing...
Processing...
Processing...
Jūsų naršyklės versija nepalaikoma, todėl galite matyti iškreiptą vaizdą arba dalis funkcionalumo gali būti neprieinama.
Processing...
Processing...

Apie i.EKA

Projektas „Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio (i.EKA) sukūrimas ir įdiegimas“


i.EKA projektas – vienas iš septynių Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (toliau - i.MAS) projektų programos dalių.
Projekto tikslas – mažinti administracinę naštą verslui, didinti Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklos efektyvumą bei mažinti šešėlinės ekonomikos mastą, techniniais ir programiniais sprendimais modernizuojant ir optimizuojant kasos aparatų naudojimo tvarką, sukuriant ir įdiegiant naujas elektronines paslaugas.
Projekto uždavinys - sukurti i.EKA posistemį.
Projekto siekiami rezultatai
Kasos aparatų naudotojams periodiškai teikiant mokesčių administratoriui kasos aparatais apskaitomų operacijų duomenis, bus sudarytos sąlygos diegti naujas elektronines paslaugas, mažinančias administracinę naštą verslui ir didintini mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą.

Įgyvendinus projektą, bus sukurtos e. paslaugos:

  1. "Kasos aparatų ir kitų pardavimo taškų nuotolinis registravimas ir būklių keitimas" , kurios apimtyje bus realizuoti funkcionalumai leisiantys automatiniu būdu pildyti elektroninį techninį pasą, nuotoliniu būdu atlikti Atsiskaitymo priemonės registravimą, būklių keitimą, registrinių duomenų tikslinimą, tvarkyti sertifikatus, reikalingus ūkinių operacijų fiksavimo ir perdavimo į i.EKA procese.
  2. "Virtuali fiskalizacija kasos aparatams ir kitiems pardavimo taškams" , kurios apimtyje bus realizuoti funkcionalumai leisiantys automatiniu būdu i.EKA tvirtinti atsiskaitymų fiskalinius duomenis ir automatiškai formuoti kasos operacijų elektroninį žurnalą.

Projekto įgyvendinimas. Projektas bus įgyvendinamas dviem etapais.
Pirmojo etapo įgyvendinimo metu, t.y. iki 2022-11-01, turės būti atlikti darbai, susiję su funkcionalumų, kuriais būtų realizuota Kasos aparatų ir kitų pardavimo taškų nuotolinio registravimo ir būklių keitimo e. Paslauga. Taip pat bus sukurti funkcionalumai skirti fiskalinių duomenų tvarkymui (paruošti duomenų perdavimo API bei i.EKA duomenų tvarkymo sprendiniai).
Antrojo etapo metu, t.y. iki 2023-05-01, turės būti sukurti funkcionalumai, reikalingi e. Paslaugai „Virtuali fiskalizacija kasos aparatams ir kitiems pardavimo taškams“ teikti. Taip pat funkcionalumai susiję su duomenų peržiūra (ataskaitos).

Prievolės, mokesčių mokėtojams teikti atsiskaitymų duomenis (kasos kvitų fiskalinius duomenis), bus nustatomos etapais. Mokesčių administravimo įstatymo 424 straipsnyje nustatyta, Mokesčių mokėtojai privalės teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai atsiskaitymų už parduodamas prekes (kai prekės superkamos, – superkamas prekes) ir suteikiamas paslaugas duomenis kai:

  • Mokesčių mokėtojai, naudoja kompiuterinius kasos aparatų modelius ir kurių 2021 metų pajamos, viršijo 300 000 eurų – nuo 2023-01-01;
  • PVM mokėtojai, naudojantys elektroninius kasos aparatus ir kurių 2021 metų pajamos, viršijo 300 000 eurų – nuo 2023-11-01;
  • Mokesčių mokėtojai naudojantys elektroninius kasos aparatų modelius, kurie iki 2019-05-01 išbraukti iš LR leidžiamų naudoti EKA modelių sąrašo – nuo 2024-05-01;
  • Visi mokesčių mokėtojai - nuo 2025-05-01.

Projekto biudžetas: 3.370.176,85 Eur.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. birželio 04 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. gegužės 31 d.

Projektas „Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio (i.EKA) sukūrimas ir įdiegimas“

finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekto 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas" priemonę 02.3.1-CPVA–V-529 „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas".

Daugiau informacijos apie i.EKA projektą gali suteikti 
Projekto vadovas Žilvinas Germanavičius 

(tel. 85 2194 292, el. p. Zilvinas.Germanavicius@vmi.lt)

 esVMI.PNG

Processing...
Processing...
Processing...