Processing...
Processing...
Processing...
Jūsų naršyklės versija nepalaikoma, todėl galite matyti iškreiptą vaizdą arba dalis funkcionalumo gali būti neprieinama.
Processing...
Processing...

Apie i.EKA

Projektas „Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio (i.EKA) sukūrimas ir įdiegimas“


i.EKA projektas – vienas iš septynių Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (toliau - i.MAS) projektų programos dalių.
Projekto tikslas – mažinti administracinę naštą verslui, didinti VMI veiklos efektyvumą bei mažinti šešėlinės ekonomikos mastą, techniniais ir programiniais sprendimais modernizuojant ir optimizuojant kasos aparatų naudojimo tvarką, sukuriant ir įdiegiant naujas elektronines paslaugas.
Projekto uždavinys - sukurti i.EKA posistemį.
Projekto siekiami rezultatai - Kasos aparatų naudotojams periodiškai teikiant mokesčių administratoriui kasos aparatais apskaitomų operacijų duomenis, bus sudarytos sąlygos diegti naujas elektronines paslaugas, mažinančias administracinę naštą verslui ir didintini mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą.

Įgyvendinus projektą, bus sukurtos 2 elektroninės paslaugos: (informacija tikslinama)

  • Kasos aparatų ir kitų pardavimo taškų nuotolinis registravimas ir būklių keitimas;
  • Virtuali fiskalizacija kasos aparatams ir kitiems pardavimo taškams.

Projekto metu kuriamos e. paslaugos yra orientuotos į IRT sprendimų diegimą administracinių procedūrų vykdymo srityje elektroninėje erdvėje sukuriant naujas visuomenei ir verslui reikalingas viešojo administravimo paslaugas. Tai bus tik e. būdu teikiamos pažangios e. paslaugos, skirtos gyventojams ir verslui, kuriomis siekiama užtikrinti viešojo sektoriaus paslaugų pasiekiamumą, patogumą ir naudą tiek ūkio subjektams, tiek viešajam sektoriui.

Projekto biudžetas: 4.014.288,06 Eur (informacija tikslinama)
Planuojama bendra projekto trukmė – 33 mėn. (informacija tikslinama)
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. birželio 04 d. (informacija tikslinama)
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. kovo 31 d. (informacija tikslinama)

Projektas „Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio (i.EKA) sukūrimas ir įdiegimas“

finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekto 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas" priemonę 02.3.1-CPVA–V-529 „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas".

Daugiau informacijos apie i.EKA projektą gali suteikti 
Projekto vadovas Žilvinas Germanavičius 

(tel. 85 2194 292, el. p. Zilvinas.Germanavicius@vmi.lt)

esVMI.PNG
Processing...
Processing...
Processing...