Processing...
Processing...
Processing...
Jūsų naršyklės versija nepalaikoma, todėl galite matyti iškreiptą vaizdą arba dalis funkcionalumo gali būti neprieinama.
Processing...
Processing...

Apie i.SAF

Šiuo metu i.SAF posistemyje galima atlikti šiuos veiksmus:

 • Sukurti mokestinio laikotarpio registrą;
 • Tiesiogiai portale suvesti išrašomų / gaunamų PVM sąskaitų faktūrų ir mokėjimų / atsiskaitymų (neprivaloma) duomenis į registrus;
 • Įkelti duomenų rinkmeną (XML formatu) su išrašomų / gaunamų PVM sąskaitų faktūrų ir / arba mokėjimų / atsiskaitymų duomenimis už konkretų mokestinį laikotarpį;
 • Peržiūrėti, pildyti, eksportuoti į savo kompiuterį registrų duomenis;
 • Įkelti rinkmenas ir pateikti PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis naudojantis žiniatinklio paslaugomis;
 • Tvarkyti e.sąskaitų paslaugos nustatymus;
 • Fiziniai asmenys – išrašyti, gauti ir peržiūrėti e. PVM sąskaitas faktūras;
 • Juridiniai asmenys – gauti ir peržiūrėti e. PVM sąskaitas faktūras;
 • Sukurti e.važtaraštį e.sąskaitos pagrindu;
 • Užsisakyti preliminarias FR0600 ir FR0564 deklaracijas;
 • Peržiūrėti neatitikimus, nustatytus kryžminio sutikrinimo metu. 

Prisijungimas prie i.SAF juridiniams asmenims PVM mokėtojams ir pagrindinės i.SAF paslaugos

Prisijungimas prie i.SAF fiziniams asmenims PVM mokėtojams ir pagrindinės i.SAF paslaugos


i.SAF posistemyje kaupiami duomenys

Metodika:

i.SAF žiniatinklio paslaugų specifikacija

El. seminarų įrašai:

PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimas VMI nuo 2016-10-01 (i.SAF)
i.SAF naudotojų mokymai
E. sąskaitos faktūros pildymas portale
E. sąskaitos faktūros kūrimas e. važtaraščio pagrindu ir e. važtaraščio kūrimas e. sąskaitos faktūros pagrindu
Preliminarios PVM deklaracijos formavimas
PVM sąskaitų faktūrų kryžminis sutikrinimas

Processing...
Processing...
i.SAF paslaugos ir nauda juridiniams asmenims PVM mokėtojams


i.SAF paslaugos ir nauda fiziniams asmenims PVM mokėtojams

Processing...
Processing...
Processing...
Processing...