Processing...
Processing...
Processing...
Jūsų naršyklės versija nepalaikoma, todėl galite matyti iškreiptą vaizdą arba dalis funkcionalumo gali būti neprieinama.
Processing...
Processing...

Apie i.SAF-T

Projektas „Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemio (i.SAF-T) sukūrimas“

 

essf.PNG 

i.SAF-T projektas – vienas iš septynių Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (toliau - i.MAS) projektų programos dalių.

i.SAF-T – standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemis, skirtas darbui su SAF-T rinkmenomis siekiant užtikrinti greitesnį ir efektyvesnį apskaitos sistemoje registruotų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų apdorojimą bei tikslesnį jų įvertinimą. 

SAF-T rinkmena – standartinė buhalterinės apskaitos duomenų rinkmena, kurioje pateikiami Subjekto buhalterinės apskaitos duomenys už ataskaitinius ar trumpesnius laikotarpius. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. OECD) sukurtas tarptautinis standartas buhalterinės apskaitos duomenų teikimui mokesčių administratoriams ir kitiems informacijos naudotojams, skirtas standartizuotai pateikti įmonės ataskaitinio laikotarpio buhalterinės apskaitos duomenis, eksportuotus iš įmonės apskaitos informacinės (-ių) sistemos (-ų).

Standartizuotų apskaitos duomenų projekto (SAF-T) tikslas – didinti VMI veiklos efektyvumą mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolės srityje, standartizuojant ir automatizuojant nepatogų popierinių apskaitos duomenų pateikimo mokesčių administratoriui būdą, užtikrinant greitesnį, efektyvesnį jų apdorojimą, tikslesnį  įvertinimą, tokiu būdu mažinant mokesčių mokėtojams tenkančią administracinę naštą,  trumpinant kontrolės veiksmų trukmę, didinant mokesčių apskaitymą ir surinkimą į valstybės biudžetą.

i.SAF-T projekto trukmė – 37 mėn.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2017 m. rugsėjo 28 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. lapkričio 3 d.

saftlenta.png

Sėkmingos i.SAF-T projekto pabaigos kriterijai:

Sukurtas Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemis (i.SAF-T).

SAF-T naudojimo privalumai mokesčių mokėtojui:

 • Trumpiau trunkantys kontrolės veiksmai;
 • Mažesnė korupcijos tikimybė;
 • Aiškios, vienodos mokesčių mokėtojų tikrinimo taisyklės, automatinės ir skaidrios kontrolės procedūros;
 • Identifikuojami rizikingiausi mokesčių mokėtojai, mažesnė šešėlinė ekonomika, geresnė konkurencinė aplinka;
 • Mažesnės finansinės, žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudos;
 • Informacijos pateikimas nuotoliniu būdu

SAF-T naudojimo privalumai mokesčių administratoriui: 

 • Greičiau atliekami kontrolės veiksmai;
 • Veiklos procesai standartizuojami, automatizuojamas jų vykdymas;
 • Kokybiškesni ir efektyvesni mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo kontrolės veiksmai;
 • Tos pačios tikrinimo taisyklės taikomos visiems mokesčių mokėtojams;
 • Mažesnė žmogiškųjų klaidų tikimybė;
 • Mažiau laiko skiriama duomenų surinkimui, daugiau – duomenų analizei;
 • Kontrolės išvados pagrįstos visų duomenų, o ne pasirinktinai atrinktų duomenų aibe;
 • Didesnis biudžeto pajamų surinkimas.


Naudinga informacija i.SAF-T posistemio vartotojui:

Naudotojo instrukcija

Mokymų medžiaga (vedliai):

SAF-T rinkmenos teikimas i.SAF-T vertinimo aplinkoje

SAF-T rinkmenos duomenų peržiūraSAF-T rinkmenos pateikimas naudojant FileTransfer PĮ


Programinė įranga skirta didelės apimties rinkmenų pateikimui FileTransfer

FileTransfer PĮ naudotojo instrukcija

Tinklinių paslaugų aprašymas (Web Services)

i.MAS sertifikato generavimo instrukcija

Dažniausiai užduodami klausimai DUK


vmi es logo.png


Projektas „Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemio (i.SAF-T) posistemio sukūrimas ir įdiegimas“

https://www.vmi.lt/cms/saf-t

Daugiau informacijos apie i.SAF-T projektą gali suteikti 

Projekto vadovas Laura Viešūnienė 

(tel. 85 274 2671, el. p. [email protected])

Processing...
Processing...
Processing...
Processing...