Processing...
Processing...
Processing...
Processing...
Įdiegus naujas saugumo priemones, kurios prisijungimo prie EDS metu tikrina mokesčių mokėtojų autentifikavimo duomenis, kai kuriems internetinės bankininkystės klientams nepavyksta prisijungti dėl to, kad bankas perduoda į VMI neteisingus jų duomenis. Nustatyti atvejai, kai perduodame banko pakete yra sukeisti vardas, pavardė; vardo lietuviškos raidės konvertuojamos į lotyniškas; vardai ir pavardė sukelti į pavardės lauką ir pan.Prašytume kreiptis į banko informacijos centrą dėl jūsų kontaktinių duomenų patikslinimo:

 • SEB kontaktų centrą (trump. 1528)
 • DNB banko informacijos centrą (trump.1608)
 • Nordea banko informacijos centrą (trump.1554)
 • Swedbank (trump.1884)
 • Lietuvos centrinė kredito unija, tel. nr. (8-37) 200584

Apie i.MAS

Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) tikslas - mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą, diegiant elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę. Šiuo metu i.MAS sistemą sudaro:

 • Bendroji dalis - viso i.MAS bendri funkcionalumai (pranešimų dėžutė, kontaktinė informacija, i.MAS atstovavimų tvarkymas, žiniatinklio paslaugų naudojimo nustatymai);
 • Posistemiai:
  • i.SAF - elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis;
  • i.VAZ - elektroninių važtaraščių posistemis.

Šiuo metu juridinio asmens vadovai ir jų įgalioti asmenys i.MAS gali atlikti šiuos veiksmus:

 • Tvarkyti i.MAS atstovavimus fiziniams ir juridiniams asmenims. Suteikus i.MAS atstovavimą juridiniam asmeniui, jo vadovas ir jam prilyginami asmenys gaus nurodytas teises;
 • Atlikti žiniatinklio paslaugų naudojimo nustatymus, užsisakant žiniatinklio paslaugų naudojimui būtiną sertifikato sugeneravimą. Sertifikatas reikalingas norint teikti važtaraščių duomenis žiniatinklio paslaugomis (angl. Web service).
Jeigu turite klausimų, paklausimus prašome teikti naudojantis VMI interneto svetainės autorizuotos srities Mano VMI paslauga Švietimas ir konsultavimas -> Paklausimo teikimas.
Daugiau informacijos apie i.MAS galite rasti adresu: http://www.vmi.lt/cms/i.mas