Processing...
Processing...
Processing...
Jūsų naršyklės versija nepalaikoma, todėl galite matyti iškreiptą vaizdą arba dalis funkcionalumo gali būti neprieinama.
Processing...
Processing...

Apie a.VAZ

Realizuota atsarginė važtaraščių duomenų teikimo sistema a.VAZ, kuri pasiekiama dviem būdais:

 • internetu pasiekiamas atsarginis a.VAZ tinklalapis. Naudojamas, kai:
  • neveikia i.VAZ posistemis;
  • yra techninių sutrikimų važtaraščio rengėjo priemonėse, tačiau turima prieiga prie interneto;
  • važtaraščio pildymo metu nėra žinomi visi privalomi laukai pagal Važtaraščių taisyklių reikalavimus važtaraščio duomenims ir pilna reikalaujama apimtimi negali būti perduoti.
 • siunčiama padidinto tarifo SMS užklausa trumpuoju telefono numeriu 1882. Naudojama, kai:
  • yra techninių sutrikimų važtaraščio rengėjo priemonėse ir / arba nėra prieigos prie interneto;
  • važtaraščio pildymo metu nėra žinomi visi privalomi laukai pagal Važtaraščių taisyklių reikalavimus važtaraščio duomenims ir pilna reikalaujama apimtimi negali būti perduoti ir vietoje nėra interneto.

Kokių veiksmų turėtų imtis mokesčių mokėtojai, kurie dar nepasirengė važtaraščių duomenų teikimui Valstybinei mokesčių inspekcijai per savo apskaitos sistemas formuojamomis važtaraščio duomenų rinkmenomis?

Mokesčių mokėtojai, nusprendę važtaraščių duomenis teikti per savo apskaitos sistemas formuojamomis važtaraščio duomenų rinkmenomis, įkeliant jas rankiniu arba žiniatinklio paslaugų būdu, tačiau laikinai dėl šių sistemų tvarkymo darbų negalintys to daryti, visų pirmiausiai turi:

 • Tapti i.VAZ naudotoju;
 • i.VAZ atnaujinti savo kontaktinius duomenis;
 • Po duomenų atnaujinimo bus sugeneruotas prisijungimo kodas, su kuriuo bus galima prisijungti prie atsarginio portalo a.VAZ;
 • Atsarginiame a.VAZ portale naudotojas turės nurodyti, trumpą problemos aprašymą bei datą ir laiką nuo kada jis dėl techninių kliūčių negali pateikti važtaraščio duomenų;
 • Užregistravus minėtą problemą, naudotojui bus suformuotas atsarginis registracijos numeris „ARN", kurį bus galima pateikti visų gabenimų kontrolės kelyje metu. Siekiant išvengti nesusipratimų patikros kelyje metu, iki kol bus tinkamai parengtos mokesčio mokėtojo apskaitos sistemos ir pasiruošta duomenų teikimui rekomenduotina atskirą ARN susigeneruoti kiekvieną dieną, kai vykdomas krovinio gabenimas ir turėti jį prie kiekvieno tą dieną išrašyto važtaraščio.

Pažymėtina, kad atsarginių priemonių naudojimas neatleidžia nuo prievolės turėti važtaraštį ir pateikti pilnus važtaraščio duomenis vėliau. Važtaraščio rengėjas važtaraščių, parengtų po 2017 m. sausio 1 dienos, duomenis turės perduoti po važtaraščio rengėjo informacinės sistemos sutrikimų pašalinimo.

Processing...
Processing...
Processing...
Processing...