Processing...
Processing...
Processing...
Jūsų naršyklės versija nepalaikoma, todėl galite matyti iškreiptą vaizdą arba dalis funkcionalumo gali būti neprieinama.
Processing...
Processing...

Apie i.ŽUR

vmi-210630-izur-button-s-504.png

i.ŽUR naudotojo instrukcija maisto tvarkymo subjektui

Video medžiaga, kaip pildyti i.ŽUR:
Nurodyti naują prekybos dieną
Tikslinti mobilią prekybos vietą
Nurodyti pradinį likutį
Nurodyti gautus ar atsivežtus produktus
Nurodyti parduotus produktus
Nurodyti nurašytus ar išvežtus produktus
Tikslinti prekybos operaciją
Šalinti prekybos operaciją
Pridėti darbuotoją
Šalinti darbuotoją
Išrašyti važtaraštį

Daugiau informacijos apie i.ŽUR posistemį bei dažniausiai užduodamus klausimus galite rasti čia

i.ŽUR arba kitaip Turgavietės e. žurnalas - išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (toliau - i.MAS) dalis, skirta turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų prekybininkams vesti parduodamų mėsos, mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų apskaitą, kuri pakeis iki šiol pildytą popierinį apskaitos žurnalą.

Pagrindinis posistemio tikslas - užtikrinti turgavietėse parduodamų maisto produktų atsekamumą, saugą ir kokybę, parduodamų produktų kiekinę ir gautų pajamų apskaitą. Taip pat tai supaprastins apskaitos procesą prekybininkams.

Turgavietės e. žurnalą (i.ŽUR) gali pildyti fiziniai arba juridiniai asmenys turgavietėse ir viešosiose prekybos vietose prekiaujantys mėsa, mėsos produktais, paukštiena ir paukštienos produktais.

Prisijungimas prie e. žurnalo

Smulkieji verslininkai iš karto gali prisijungti prie jiems i.ŽUR posistemyje jau automatiškai sukurtų Turgavietėse. žurnalų pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) išduotų leidimų vykdyti maisto tvarkymo veiklą duomenis.

Prisijungti prie i.ŽUR posistemio galima iš kompiuterio ar mobiliojo įrenginio per išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (i.MAS) tuo pačiu būdu kaip jungiantis prie kitų VMI informacinių sistemų (pvz.: Mano VMI, EDS ir kt.)

Prieš pradedant naudotis Turgavietės e. žurnalu, prekybininkai turės suvesti parduodamos produkcijos likučius iš popierinio apskaitos žurnalo į elektroninį. Pažymėtina, jog šiuo atveju papildomai nereikės pateikti likučių lydimųjų dokumentų.

Jei asmuo turi kelias prekybos vietas ar planuoja jas turėti, sistema sukurs tiek skirtingų e. apskaitos žurnalų, kiek VMVT yra užregistravusi pardavimo vietų, todėl visi prekybininko turimi apskaitos žurnalai bus vienoje vietoje.

Turgavietės e. žurnalo pildymas

Kaip ir popierinį apskaitos žurnalą, taip ir elektroninį prekybininkai pildys kiekvieną dieną. Prieš pradedant darbą ir darbo metu į Turgavietės e. žurnalą reikės suvesti duomenis apie naują gautą / atsivežtą produkciją (pavadinimas, kiekis ir suma, lydimojo dokumento informacija, kilmės šalis, tiekėjas). Dienos gale – suvesti duomenis apie nurašytą / išvežtą bei parduotą produkciją.

Turgavietės e. žurnalas turi papildomų funkcijų palengvinančių apskaitos procesą: sistema automatiškai skaičiuos neparduotos produkcijos likučius, taip pat suvedant jau anksčiau pateiktus duomenis (pvz. produkto pavadinimą) iš karto pasiūlys tai pasirinkimų lauke. Kaip ir popierinį apskaitos žurnalą, elektroninį taip pat bus galima tikslinti padarius klaidą.

Perėjimas prie e. žurnalo

Galimybė pildyti Turgavietės e. žurnalą, kai turgavietėse ir viešosiose prekybos vietose prekiaujama mėsa, mėsos produktais, paukštiena ir paukštienos produktais, e. būdu įsigaliojo nuo 2021 m. liepos 1 d. pagal Žemės ūkio ministerijos 2020 m. birželio 16 d. įsakymą Nr. 3D-453.

Šiuo metu smulkieji verslininkai gali pasirinkti, kokiu būdu pildyti Turgavietės žurnalą (e. būdu ar popierinį).

Daugiau informacijos apie terminus rasite čia.

Processing...
Processing...
Processing...
Processing...